Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

     Nimi: Neulova Ninja, tmi
   Y-tunnus: 1502758-0
    Osoite: Erkontie 20
        16300,
        Orimattila
Puhelinnumero: 0413179266
  Sähköposti: info@neulova.ninja

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

     Nimi: Tanja Näätänen
    Yritys: Neulova Ninja, tmi
   Y-tunnus: 1502758-0
    Osoite: Erkontie 20
        16300,
        Orimattila
Puhelinnumero: 0413179266
  Sähköposti: info@neulova.ninja

Kerättävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
liittyvät toimenpiteet. Rekisterissä olevien käyttäjien tilausten
toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käytön perusteet

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan
suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöön panemiseksi ja valvomiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedoista kerätään seuraavat tiedot:
Nimi, Laskutusosoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero,
Salasanan tarkistamiseksi luotu vastine ja Asiakkaan
tekemät tilaukset mukaan lukien tilauksen toimitusosoite.

Rekisterissä olevien tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan
asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi
ja valvomiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietojen keräykset ja lähteet

Rekisterin tiedot kerätään suoraan henkilöiltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, eikä tietoja
siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä (Emg. cookie). Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä
tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän
tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan
kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan
edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat
selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin
hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia
joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden
asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään aina suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot
on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa
olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Emme myöskään talleta rekisteriin käyttäjien salasanoja, vaan
ainoastaan salasanasta lasketun tarkisteen.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen
artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle yllä mainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden
tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa
järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen
artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa
käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.